Stackers

STACKERS

ET NYTT OG MEGET PRAKTISK OPPBEVARINGSSYSTEM FOR DINE SMYKKER

Denne serien består av løse etasjer med forskjellig utforming, som gjør at du selv kan velge hvordan ditt smykkeskrin skal se ut. Du kjøper hver etasje for seg, og kan bygge på etter behov.